دبیرستان غیردولتی دخترانه معراج اندیشه (متوسطه دوره دوم)

افتخارات فرهنگی و هنری

افتخارات کسب شده در سال تحصیلی 97-96

   

کسب مقام اول و سوم در مسابقات عکاسی محرم (در سال تحصیلی 96-95)

کسب مقام دوم شهرستان در مسابقات ضرب المثل های بومی و محلی (سال تحصیلی 95-94)