دبیرستان غیردولتی دخترانه معراج اندیشه (متوسطه دوره دوم)

مقام های ورزشی دبیرستان

   

کسب مقام سوم شهرستان در مسابقات دو میدانی تیمی ( در سال تحصیلی 96-95)

کسب مقام اول شهرستان در مسابقات  دو میدانی انفرادی ( در سال تحصیلی 96-95)

کسب مقام دوم شهرستان در مسابقات دارت (سال تحصیلی 96-95)