دبیرستان غیردولتی دخترانه معراج اندیشه (متوسطه دوره دوم)

در محیط آموزش و پرورش باید کارى بشود که حتى یک استعداد، از میان این میلیونها نوجوان و جوان ایرانى هدر نرود.

قدر تعلیم و تربیت و معلمى که یک سنگر فرهنگى است را بدانید.

امام خامنه ای (مدظله العالی)